صدور گواهینامه دوره ها

صدور گواهینامه دوره ها


آموزش کارکنان دانشگاه

صدور گواهینامه دوره ها

 

موضوع:  صدور گواهینامه دوره ها

ضمن تبریک قبولی فراگیران در دور ه ها

گواهینامه دوره های گذرانده شده در سامانه فراگیر آموزش قابل مشاهده شده. همکاران محترم می توانند با مراجعه به این سامانه قسمت شناسنامه آموزشی گزینه سوابق آموزشی و گواهینامه دوره مورد نظر را انتخاب نمایید. برای گواهینامه ابتدا ذخیره به عنوان فایل pdf و سپس فایل ذخیره شده به عنوان pdf را چاپ بفرمائید. http://idea.scu.ac.ir/IdeaSystem

** صدور گواهینامه ها پس از پایان زمانبندی دوره می باشد.

 

** آزمونهای دوره را تا پایان سوالات دنبال نمایید تاکید می شود آزمون را ناتمام نگذارید.

راهنمای تصویری

گواهینامه دوره های گذرانده  شده به شیوی زیر قابل  مشاهد و استفاده می باشد