مصوبات تشکیلاتی هیات امنا

 

 

تغییرات تشکیلاتی

شماره صورت جلسه وتاریخ تصویب

درهیات امناء

تغییر نام گروه آموزشی کتابداری دانشکده علوم تربیتی به گروه آموزشی

علم اطلاعات و دانش شناسی

سی و سومین نشست هیات امناء مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ 

ایجاد سه گروه اموزشی باستان شناسی، مرمت بنا و اشیای فرهنگی و تاریخی و موزه در دانشکده  باستان شناسی شوش

سی و سومین نشست هیات امناء مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ 

ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

سی و دومین نشست هیات امناء مورخ ۲۶/۰۴/۹۸ 

ایجاد گروه آموزشی زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی در دانشکده علوم زمین

سی و دومین نشست هیات امناء مورخ ۲۶/۰۴/۹۸ 

ایجاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با سه گروه حقوق ، حقوق خصوصی و  علوم سیاسی

سی و دومین نشست هیات امناء مورخ ۲۶/۰۴/۹۸ 

ایجاد گروه مهندسی شیمی در دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی

سی و یکمین نشست هیات امناء مورخ ۷/۱۲/۹۷ 

ایجاد گروه آموزشی حقوق خصوصی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سی و یکمین نشست هیات امناء مورخ ۷/۱۲/۹۷ 

تغییر نام گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی به گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

سی و یکمین نشست هیات امناء مورخ ۷/۱۲/۹۷ 

ایجاد دانشکده عمران و معماری با سه گروه آموزشی عمران، معماری و محیط زیست

سی امین نشست هیات امناء مورخ ۲۲/۰۵/۹۷

حذف اندیس از گروه آموزشی علوم سیاسی در تشکیلات تفصیلی

بیست و نهمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ 

ایجاد دانشکده مهندسی، نفت ، گاز و پتروشیمی

بیست و نهمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ 

تغییر نام گروه آموزشی مکانیک ماشین های کشاورزی به مهندسی بیوسیستم

بیست و نهمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ 

تغییر نام گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات به مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

بیست و نهمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ 

تغییر نام گروه آموزشی روان شناسی ورزشی به گروه آموزشی رفتار حرکتی

بیست و هشتمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۵/۹۶ 

تغییر نام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به دانشکده علوم ورزشی

بیست و هشتمین نشست هیات امناء مورخ ۲۸/۵/۹۶

ادغام دوگروه آموزشی ژنتیک و زیست شناسی در دانشکده علوم تحت عنوان گروه آموزشی زیست شناسی

بیست وششمین نشست هیات امناء مورخ ۱۳/۱۱/۹۵

ادغام سه گروه آموزشی روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی و روانشناسی صنعتی سازمانی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تحت عنوان گروه آموزشی روانشناسی

بیست وششمین نشست هیات امناء مورخ ۱۳/۱۱/۹۵

ایجاد  مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها

بیست وششمین نشست هیات امناء مورخ ۱۳/۱۱/۹۵